عنوان مقاله : چند نکته مهم در باره ارتباط بهتر با افراد (فرزندان)
ما انسانها توانایی های مختلف وزیادی داریم که برحسب عادت از خیلی از آنها استفاده نمی کنیم . با آگاهی از آنها وتکرار وتمرین وتلاش می توانیم ازآنها بیشترین استفاده را ببریم .
باید علاقه مند به یادگیری باشیم واراده قوی برای عمل به آن مطالب ، تا رفتار بهتری با افراد داشته باشیم..
دوستان تا حالا دیدیدوقتی افرادی که به ماهیگیری میروند به قلاب ماهیگیری تکه ای از غذای موردعلاقه خودشان را بگذارند ؟!!!!
مسلما خیر, چرا؟ چون باید ببینیم ماهی ها چه چیزی را دوست دارند وآن را سر قلاب بگذاریم تا انها را جذب کنیم .

اگر به این نکته مهم درارتباطات توجه کنیم بسیار موفق خواهیم بود .برای جذب وتاثیر گذاری بر افرادباید در مورد خواسته های
آنها صحبت کنید وراه رسیدن به آن ها را نشانشان دهید.دراصل بر سر قلابتان؛ برای جذب افراد نیازهایشان را قرار داده اید.
به این مثال توجه کنید:.
اگر می خواهیم با فرزندمان در مورد مضرات سیگار صحبت کنیم بهتر است از صحبت مستقیم خودداری کرده وبا توجه به روحیات وشناختی که از فرزندمان داریم بدنبال نکته ای باشیم که برای او اهمیت دارد(خواسته او) ودر رابطه بامضرات سیگار می باشد.
مثلا، در این رابطه با او صحبت می کنیم که سیگار کشیدن می تواند باعث شود که او در آینده نتواند با دختر مورد علاقه خود ازدواج کند.

یا نتواند به طور جدی وحرفه ای به ورزش مورد علاقه خود بپردازد. (توجه به این نکته ضروری است که باتوجه به علایق فرزندتان دنبال مثالی باشید که برای او اهمیت دارد.)
دومین مورد: در ارتباط موفق توجه به این مطلب مهم است که ٰ،نباید سر به سر افراد (فرزندان) گذاشت و انتقاد کرد. تحقیقات نشان داده که ۹۹درصد مردم خودشان را سرزنش نمی کنند. معمولا در این مواقع افراد از خودشان دفاع می کنند وغرورشان جریحه دار می شود ،به حس مهم بودن آنها صدمه می زند ونتیجه ای نمی توان گرفت.(از راههای غیر مسقیم می توان انتقاد را مطرح کرد که در جای خود به بحث انتقاد می پردازیم)
بهتر است به جای انتقاد آنها رادرک کنیم وعلت انجام کارهایشان را بفهمیم.تا بهتر بتوانیم به آنها کمک کنیم.
سومین مورد : حس مهم بودن را در آنها برانگیزیم . باید ببینیم افراد(فرزندمان) با انجام چه کاری احساس مهم بودن می کنند .
شایداین احساس با یک تعریف ساده وصادقانه از ظاهر افراد یا فرزندانمان بدست آید.

چهارمین مورد: همه افراد همانطور که به آب وغذا نیاز دارند به تحسین وتشویق هم احتیاج دارند ؛مواردی را پیدا کنیم وبه واسطه آنها فرد را تحسین وتشویق کنیم .ستایش وقدر دانی یکی از کارهای خوبی است که در زندگی روزانه از آن غافلیم .تشویق وتوجه می تواند زندگی افراد را تغییر دهد .سعی کنیم نقاط مثبت افراد را تجسم وبدون چاپلوسی از آنها تعریف وتمجید کنیم (چاپلوسی وتملق ریاکارانه است اما تحسین صادقانه)
پنجمین مورد:با خوشرویی ولبخند با افراد برخورد کنیم لبخندی که به انها حس دلگرمی دهد.

ششمین مورد: طوری به حرف آنها گوش بدهیم انگار واقعا ا زته دل علاقه به صحبتهایشان وتوجه ویِژه ای به آنها داریم.
گوش دادن یک هنر است دکتر الیوت طوری تو صورت افراد نگاه می کرد که گویی علاوه بر گوش هایش با چشمانش هم می شنید ودر پایان صحبت افرادی که با او هم صحبت شده بودند احساس می کردند اواز قبل می دانسته که آنها چه می خواهند بگویند.
درصحبت با فرزندان وقتی با دقت به آنها گوش می دهیم وتوجه ما منحصر به آنهاست احساس نزدیکی وصمیمت زیادی بینمان شکل می گیرد .ونتایج خوبی را در پی دارد.
توجه به این نکته ضروری است که نباید حرف آنها را قطع کنیم باید اجازه دهیم هرچه دلشان می خواهند بگویند نباید سرزنش وقضاوتشان کنیم .
دوستان همانطور که می دانیم افرادی که رابطه خوبی با فرزندانشان دارند معمولا نکاتی که بیان شد را رعایت می کنند اما اگر
تابحال به این مطالب در ارتباطاتمون توجه نداشتیم باید از همین حالا شروع کنیم ومسلما کار آسانی نخواهد بود اما خواستن توانستن است .

امید وارم با عمل به این موارد زندگی وارتباطات بهتری را تجربه کنید.
شاد وسالم وسربلند باشید.