یکی از مهمترین مراحل زندگی هرفرد دور ه نوجوانی است وقسمت مهمی از شخصیت انسان در این دوره شکل می گیرد.
نوجوانان به دلیل تغییرات هورمونی در سن بلوغ دچار خشم وعصبا نیت می شوند وبسیار حساس وزودرنج وسرکش هستند به اندک ناراحتی داد شان در می آید.
(برای اینکه بتوانیم با آنها ارتباط بهتری داشته باشیم مطالعه در مورد بلوغ واثرات آن برنوجوانان توصیه می شود.)
تغییرات ظاهری در نوجوانی:
باتغییر هورمونها ظاهر نوجوان تغییر میکند ،دماغ بزرگ وجوشهای صورت کاملا مشخص است ،رشد اندامها از تغییرات نوجوانی است.مهمترین تغییرات جسمی در این دوره ظاهر می شود.
تغییرات رفتاری نوجوان:
تغییرات روحی زیادی در این دوره نمایان می شود. تا قبل از نوجوانی معمولا بچه هابیخیال وراحتند اما نوجوانان در مرحله تثبیت شخصیت قرار دارند برای پوشش ظاهری مدتها وقت می گذارند ودلشان می خواهند جذاب وزیبا باشند .در بعضی مواقع ،بسیار دست وپاچلفتی به نظر می آیند ومرتب خرابکاری می کنند. مثل اینکه اختیار اعضای بدن خود راندارند و….


درددل نوجوانان :
برای اینکه ارتباط بهتری با نوجوان برقرار کنیم باید بدانیم که اکثر آنهاگله مندند که کسی آنها را درک نمی کند وپدرومادر واطرافیان با اینکه آنها بزرگ شده اند با آنها مثل بچه ها رفتار می کنند .آنها را جدی نمی گیرند و….
برای اینکه با نوجوان ارتباط بهتری بر قرار کنیم، توجه به نکات زیر ضروری است.
 با او دوست باشید واوقاتی را برای صحبت با او در نظر بگیرید .
(در مواقعی که کار خاصی ندارد وحوصله دارد با او صحبت کنید تا حالش گرفته نشود)
 باصبر وحوصله وبا محبت برخورد کنید .
 به حالت دستوری با او صحبت نکنید.
 بگذارید سوالهایش را از شما بپرسد هرجند که به نظر شما شیطنت آمیز باشد.
 او را تشویق وتایید کنید.
 انتظارات خود را از او به طور واضح بیان کنید .
 د رمورد تغییر رفتار هایی که لازمه بلوغ هستند وبی ضررند گیر ندهید .
 از سرزنش بپرهیزید .
 با او مشورت کرده ونظرش را در مورد مسایل خانواده جویا شوید.
 از دوستانشان بدگویی نکنیم.
با توجه به اینکه نوجوانان الگویشان همسالانشان می باشند وبیشتر به آنها تمایل دارند بدگویی اثر خوبی ندارد ومعمولا نتیجه عکس داده افراد تمایل بیشتری به همراهی با دوستانشان پیدا می کنند.
 در صورتی که اشتباهی مرتکب شد با مدارا ومحبت با او برخورد کنید.
 هیچگاه به او توهین نکنید.
 اورا بادوستان وافرادفامیل همسن وسالش مقایسه نکنید.
 بیش از حد در رفت آمد ها اورا کنترل نکنید.
 به جای نوجوانتان تصمیم نگیرید.
 به حریم خصوصی نوجوانمان احترام بکذاربم.
 پسر یا دختر فرقی نمی کند آنها را درآغوش بگیرید واز بودنشان اظهار خوشحالی کنید.
تصمیم جدید
اگر تاکنون در رابطه با نوجوانی اطلاعات زیادی نداشته اید از گوگل کمک بگیرید ویا کتابهای مربوط به این دوران را مطالعه کنید . اطلاعات لازم در باره این دوره را با فرزندانمان ونوجوانان در میان بگذارید ورابطه ای زیبا وجدید را با نوجوانتان آغاز کنید وبه یاد داشته باشید که با حوصله وصبر ومحبت در دل هم جای خواهید گرفت بااینکه نوجوانتان ادعای بزرگ بودن دارد ؛اما بیشتر از هر چیز به محبت وصحبت با شما محتاج است به شرط اینکه مواردی که در بالا بیان شد وخیلی چیزهای دیگر را رعایت کنید تا اگر دلخوری بوده رفع شود وبه سلامت ازاین مرحله از زندگی عبورکند .
توجه به این نکته ضروری است که ما فرزندانمان را برای زندگی مستقل باید آماده کنیم بهتر است الگوی رفتاری مناسبی برای آنها باشیم .

شاد وموفق باشید.