ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

داستانی از قابوس  نامه در مورد تربیت فرزند

داستانی از قابوس نامه در مورد تربیت فرزند

قابوسنامه یکی  از کتب ادبی که در آن پند ها واندرزهای بسیار سودمندی دارد قابوسنامه نوشته امیر عنصرالمعالی کیکاوس (۳۱۶-۴۳۴) می باشد . این کتاب نفیس تاکنون هفت بار در ایران وهندوستان به چاپ رسیده .مصحح آن جناب آقای سعید نفیسی می باشند.که یکی از اساتید به نام کشورمان هستند. در بابهای مختلف این کتاب درموارد مختلف مهارتهای زندگی از جمله فرزند پروردن وآداب آن مطالبی بسیار آموزنده آورده شده است.در متن زیر خلاصه ای از باب بیست وهفتم این کتاب با عنوان “اندر فرزند پروردن وآیین آن ” مطالبی بیان می شود. در قابوسنامه چنین نوشته شده: در آداب تربیت فرزند نویسنده همچنین در باب «در حق فرزند و حق شناختن» نوشته است: «اگر پسریت آید، ای پسر، اول […]