ماه: اسفند ۱۳۹۷

اسفند ماه (خانه تکانی و نوجوان حساس)

اسفند ماه (خانه تکانی و نوجوان حساس)

رها جون می گوید: امروز با خودم فکر می کردم چرا اسفند را دوست ندارم ودلم می خواهد زود تمام بشه . یادم اومد به دوران کودکیم من دختر حساسی بودم وچیزهایی که مطابق میلم نبود تاثیر زیادی تو روحیه ام داشت . از یکماه مونده بود به عید یه نردبون آبی وسط خونمون بود . یه خونه ۴خوابه با یه حیاط بزرگ فرشا سر جایش نبود مامانم خسته بود ناهار یک غذای فوری آماده می کردن خونه انگاری زلزله اومده بود. گاهی احساس می کردم دنیا داره آخر میشه نه اینکه قراره عید بشه . بوی مواد شوینده توی فضای خونه بود. انگاری هیچ جایی نبود بعد از مدرسه استراحت کنم . و…..   رسم خانه تکانی سال جدید […]